RODO

 

Zgodnie z artykułem 13 ustawy 1 ustęp 1 i ustęp 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARAD Wołczyk, Szpak Spółka Jawna, Teofila Ociepki 17, 40-413 Katowice;
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. +48 32 6086234, e-mail: biuro@pwarad.com
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: zawierania umów o współpracy w tym kontraktów handlowych i umów dostaw, realizacji zamówień;
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, kontraktu, realizacji zamówienia i należytego jej wykonania. Są Państwo zobowiązaniu do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, kontraktu, nawiązania współpracy z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARAD Wołczyk, Szpak Spółka Jawna;
8. Państwa dane przetwarzanie będą elektronicznie i papierowo Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych.